BLOG    przejdź
summalinguae.pl
tłumaczenie techniczne
Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to rodzaj tłumaczeń specjalistycznych, które dotyczą tekstów o wielorakiej tematyce. Do tłumaczeń technicznych zalicza się między innymi branżę budowlaną, motoryzacyjną, mechatronikę, budowę dróg czy nawet rolnictwo lub medycynę.

Ze względu na ilość dziedzin jakich mogą dotyczyć tłumaczenia techniczne, istnieje równie wiele rodzajów dokumentów, które oddaje się do tłumaczenia. Do popularnych materiałów tłumaczonych przez nasze biuro tłumaczeń należą: instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń, broszury informacyjne, karty produktów, dane produkcyjne, specyfikacje techniczne np. pochodzące ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych.

W zależności od stopnia trudności tekstów czyli od rodzaju terminologii jakiej używa autor treści, nasze biuro tłumaczeń dobiera odpowiedniego tłumacza, który sprawnie porusza się w tematyce związanej z tłumaczoną branżą. Specjalistami zajmującymi się tłumaczeniami technicznymi są zazwyczaj osoby o wykształceniu przede wszystkim inżynieryjnym. Trudność w doborze odpowiedniego tłumacza polega na bardzo wyspecjalizowanych branżach tłumaczonych tekstów. Ze względu na duże zaawansowanie techniczne tekstów, potrzebni są bardzo wyspecjalizowani tłumacze, którzy znają terminologię użytą w tekście, a przede wszystkim rozumieją dokładnie czego on dotyczy.

Jeśli biuro tłumaczeń współpracuje z wieloma tłumaczami daje to większe prawdopodobieństwo znalezienia wśród nich osoby, która będzie posiadała odpowiednie kompetencje do przetłumaczenia nawet najbardziej wyspecjalizowanego tekstu. Tłumaczenie techniczne to także lokalizacja. Tego rodzaju teksty często mają specyficzny format, który nadaje znaczenie całości materiału. Tłumacz musi doskonale wiedzieć jak taki tekst osadzić w realiach języka docelowego. W przeciwnym wypadku tłumaczenie można uznać za niekompletne. Oznacza to, że tłumaczenia techniczne wymagają nie tylko umiejętności posługiwania się obydwoma językami, ale również a często przede wszystkim wiedzy z zakresu dziedziny tłumaczenia.

Tłumaczenia techniczne są tłumaczeniami, z których wykonaniem łączy się także duża odpowiedzialność. Jeśli tekst dotyczy na przykład instrukcji użytkowania maszyn nieprawidłowe tłumaczenie może skutkować dużym niebezpieczeństwem dla osób, które nie będą wiedziały jak się nimi prawidłowo posługiwać.  

© Copyright Summa Linguae Spółka Akcyjna | ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
NIP: PL 945-216-57-21 | REGON: 122435108
Spółka zarejestrowana w Wydziale XI Gospodarczym KRS Nr KRS: 0000400208
kapitał: PLN 248 463 (opłacony w całości)
Projekt i wykonanie