BLOG    przejdź
summalinguae.pl
tłumaczenia prawnicze
Tłumaczenia prawne i prawnicze

Tłumaczenia dotyczące branży prawniczej to bardzo duża część całego rynku tłumaczeń w Polsce. Nasz zespół tłumaczy posiada wielu specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w tej dziedzinie. Wielu z nich to osoby posiadające wykształcenie z zakresu prawa oraz filologii danego języka. Dokładamy wszelkich starań, by dokonać jak najlepszego wyboru tłumacza, aby wykonywane przez nas tłumaczenia prawnicze spełniały wymagania naszych klientów.

Ze względu na szczególną charakterystykę tekstów prawniczych oraz prawnych, podczas tłumaczenia należy zwrócić szczególną uwagę zarówno na język jakim się posługujemy oraz na odpowiednią formę przyjętą dla rodzaju konkretnego tekstu. Należy pamiętać, że na poprawność takich tłumaczeń mają wpływ poprawność merytoryczna, dopasowanie formy dokumentu do stosowanych zasad w danym kraju i języku, prawidłowe rozpoznanie kontekstu oraz poprawność językowa i terminologiczna.

Tłumaczenia prawnicze niosą za sobą ogromną odpowiedzialność. Nieprawidłowy przekład może być przyczyną ogromnych problemów. Bardzo ważnym jest zatem by osoba, która zajmuje się tego typu tłumaczeniami miała świadomość szkody jaką może wyrządzić, oraz miała świadomość konsekwencji, które mogą być wyciągnięte względem tłumacza czy biura tłumaczeń. Z tych właśnie względów dokładamy szczególnych starań by osoby, którym powierzamy tłumaczenia prawnicze wykonywały je prawidłowo. Ponieważ tłumaczenia prawnicze mogą mieć także charakter poufny tłumaczy, którzy wykonują je dla naszego biura zobowiązują odpowiednie klauzule poufności.

Tłumaczenia prawnicze, jakie wykonywane są przez nasze biuro dotyczą najczęściej umów, pełnomocnictw, aktów notarialnych, protokołów i orzeczeń, regulaminów, reklamacji, testamentów, akt i dyrektyw w tym norm Unii Europejskiej, ekspertyz czy na przykład dokumentacji inspekcji.  

© Copyright Summa Linguae Spółka Akcyjna | ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
NIP: PL 945-216-57-21 | REGON: 122435108
Spółka zarejestrowana w Wydziale XI Gospodarczym KRS Nr KRS: 0000400208
kapitał: PLN 248 463 (opłacony w całości)
Projekt i wykonanie