BLOG    przejdź
summalinguae.pl
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne polegają na interpretacji tekstu mówionego w języku źródłowym, a następnie przełożeniu go w formie ustnej na język docelowy z zachowaniem pierwotnego znaczenia przekładanego tekstu.

Tłumaczenia ustne są wykonywane zarówno w trybie tłumaczenia zwykłego jak i przysięgłego. Tłumaczenia ustne mogą występować w różnych formach:

Ustne tłumaczenia konsekutywne   

W przypadku tłumaczenia konsekutywnego osoba zabierająca głos, co kilka zdań przerywa swoją wypowiedź, pozwalając tłumaczowi przełożyć to, co zostało powiedziane. Takie tłumaczenia ustne wykorzystywane są m.in. podczas negocjacji, spotkań, narad niewielkiego grona osób lub przy okazji spotkań i imprez oficjalnych także tych, związanych z obsługą delegacji przedstawicieli obcych państw.

Ustne tłumaczenia symultaniczne / konferencyjne  

Tłumaczenia konferencyjne (inaczej symultaniczne) polegają na jednoczesnym z wypowiedzią mówcy tłumaczeniu tejże wypowiedzi. Tłumaczenie symultaniczne wykonywane jest w trakcie wykładów, seminariów czy przemówień. Tłumacze, pracują zazwyczaj parami w kabinach, w których słyszą jedynie głos osoby przemawiającej. Do słuchaczy przekład dociera za pośrednictwem słuchawek. Aby realizować tego typu tłumaczenia ustne potrzebny jest specjalny/specjalistyczny sprzęt.
* Na Państwa życzenie świadczymy kompleksową usługę polegającą na zapewnieniu zarówno profesjonalnego przekładu treści, jak i specjalistycznego sprzętu.

Ustne tłumaczenia symultaniczne/konferencyjne z systemem Interprefy

Summa Linguae, jako jedyne biuro tłumaczeń w Polsce posiada licencję na wykorzystywanie systemu Interprefy.To innowacyjna aplikacja, pozwalająca na wykonywanie tłumaczeń symultanicznych zdalnie - tłumacze nie muszą być obecni na konferencji lub spotkaniu. Do odsłuchu tłumaczenia wystarcza jedynie aplikacja pobrana na telefon lub tablet oraz tradycyjne słuchawki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Tłumaczenia szeptane 

Tłumaczenie ustne szeptane to rodzaj tłumaczenia symultanicznego, w trakcie którego tłumacz półgłosem przekazuje niewielkiemu gronu słuchaczy treść wypowiedzi, bez konieczności przerywania tej wypowiedzi.

Specjalistyczne tłumaczenia ustne  

Zapewniamy obsługę tłumaczeniową podczas negocjacji, rozmów biznesowych, spotkań zarządu, ślubów itp.  Więcej o naszym doświadczeniu w różnych obszarach specjalizacji.

Nasi dział obsługi klienta zawsze doradzi, która z proponowanych usług najlepiej sprawdzi się w konkretnym przypadku.

© Copyright Summa Linguae Spółka Akcyjna | ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
NIP: PL 945-216-57-21 | REGON: 122435108
Spółka zarejestrowana w Wydziale XI Gospodarczym KRS Nr KRS: 0000400208
kapitał: PLN 248 463 (opłacony w całości)
Projekt i wykonanie