BLOG    przejdź
summalinguae.pl
Tłumaczenia specjalistyczne
Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to tłumaczenia pisemne lub ustne dotyczące specjalistycznych dziedzin.
Zapewniamy m.in:

Za stronę tłumaczenia przyjmujemy 1500 znaków ze spacjami.

© Copyright Summa Linguae Spółka Akcyjna | ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
NIP: PL 945-216-57-21 | REGON: 122435108
Spółka zarejestrowana w Wydziale XI Gospodarczym KRS Nr KRS: 0000400208
kapitał: PLN 248 463 (opłacony w całości)
Projekt i wykonanie